Menu Close

Goutra Table गोत्र – अवटंक की तालिका

श्रीमाली ब्राह्मणों के गोत्र – अवटंक की तालिका

श्रीमाल पुराण के अनुसार

 

क्र. सं. गोत्र प्रवर वेद शाखा शर्म कुलदेवी शिव विनायक भैरव यक्ष गोत्रवार अवंटक कुल सं.
1 सनकस सहोत्र

गृछमद

गार्छमद

ऋगवेद

सामवेद

यजुर्वेद

आश्वलायनी

माध्यंदिनी

कौथुमी

नन्द वरूणा वाल्मीकीश्वर जननील आनन्द वत्स ओझा – टोकर, बाकुलिया। दवे – मटकर, उनामण। व्यास – डिबलिया, बाकुलिया। त्रिवाडी – टोकर, बाकुलिया, साँगड़ा, जेसलिया। 10
2 भारद्वाज अंगीरस

बार्हस्पत्य

भारद्वाज

ऋगवेद

युजर्वेद

अथर्ववेद

सामवेद

आश्वलायनी

माध्यंदिनी

कौथुमी

स्वान्तरायिणी

शिव बन्धुक्षणी नवलशेश्वर दुधि ईशान रामेश्वर ओझा – भोपल, नवलखा।व्यास – भोपल, नवलखा।त्रिवाड़ी – भोपलउनमणा, भिया, निणाकोया।चोखाछर।जोशी – भोपल, बहुरापेटादवेफाडिया। 13
3 पाराशर वशिष्ठ

शक्ति

पाराशर

ऋग्वेद

सामवेद

आश्वालायनी

कौथुमी

त्रात वटयक्षिणी पारेश्वर नर्क सिद्धिदाता चित्रेश्वर ओझाचंडिशा।जोशीजपलिया।व्यासगाधे।

त्रिवाड़ी – गोधानरेचा।

5
4 कौशिक विश्वामित्र

देवराज

ऊदल

ऋग्वेद

सामवेद

आश्वालायनी

कौथुमी

भव कमलेश्वरी त्रयम्बकेश्वर स्वर्ग काल कामेश्वर अवस्थीकाणोदरा (गांगा)।ओझाशल्या।

जोशी – नरेचा, ठाकुरनरेचा।त्रिवाड़ी – शल्याकाणोदरा।

6
5 वत्सस् भृगुच्यवन

औब

आपनवान

जमदग्नि

यजुर्वेद

सामवेद

माध्यंदिनी

कौथुमी

मित्र बालगौरी दुधेश्वर गोवत्सल मंगलमूर्ति गनग्रिय अवस्थीअग्निहोत्र।जोशीपाँडेचा।दवेकाणोरियात्रिवाड़ी – दशोत्तर, सधाउत्र। 5
6 ओपमन्यव उपमन्यु सामवेद कौथुमी भूत नागिणी भूःभुवेश्वर सिद्धि बटुक उपया त्रिवाड़ीमेर (ठाकुर, डाँगी) जोशी – चंडीशा, पावडोत्रपांचालिया।बोहरा – भाँभट। 1
7 काश्यप काश्यप

वत्स

नैऋत

सामवेद कौथुमी

स्वान्तरायिणी

भ्रात योगेश्वरी काश्यपेश्वर मृत्यु जटिल लक्ष्मणेश्वर जाजडोला।त्रिवाड़ी – जाजडोला, वटसुहालिया, लोहर, आर्द्रयाचि, वाचडिया, करचंडा, काशमिदवाडि़या

(प्रक्षिप्त – व्यासपुरेचा)

12
8 गौतम उतिथ्य

अंगिरस

गौतम

अथर्ववेद

यजुर्वेद

माध्यंदिनी दास निबजा चण्डेश्वर साध्य ग्रामपाल दमयन्ती जोशीगौतम।ठाकुर – लापसा।दवे – लम्पाऊ, शांचलवाडिया, पंचतोड़, गौतम 6
9 शाण्डिल्य शाण्डिल्य

आसिल्य

देवल

यजुर्वेद माध्यंदिनी शाम क्षेमंकरी जयेश्वर उदय असितांग त्रिशूलि दवेकीडिया।बोहरा – कीडिया, (पेटा), धाधलवाडिया, पंड्या। 4
10 चान्द्रास अत्रि

गविष्ठ

पूर्ण

यजुर्वेद

सामवेद

माध्यंदिनी

कौथुमी

नाग महालक्ष्मी प्रयुतेश्वर ढुण्ढिराज विजय देव जोशी – वातुल

दवे – वातुल, केलवाडिया, हाडीअरणिया

(प्रक्षिप्त – चान्दावत)

4
11 लौडवान अंगिरस

उतिथ्य

लौडवान

यजुर्वेद माध्यंदिनी गुप्त चामुण्डा भूतेश्वर कारि जुंजाल धनेश्वर व्यासकोचर

दवे – कोचर, पाठक

3
12 मौद्गल अंगिरस

भारम्य

मौद्गल

यजुर्वेद माध्यंदिनी घोष खरानना गंगेश्वर आर्य देववत्सल हर्यक्ष दवे – वाडिया, चाँपानेरिया, द्वितीया, गोधाओझाबाधलिया।ठाकुर – कपिजल, भिया 4
13 कपिंजल वशिष्ठ

भारद्वाज

रूद्रप्रमद

यजुर्वेद

सामवेद

ऋगवेद

आश्वालायनी

माध्यंदिनी

कौथुमी

दत्त बगस्थली नागेश्वर उभय रक्तांग दुर्धर दवे – पनोलिया, दलवट्टा, मूतारमणेचा, जिवाणेचा, खाडिया, पुमाणेचा, मन्नावत। 10
14 हरितस हरितस ऋगवेद आश्वालायनी देव दत्तचण्डी जागेश्वर अर्जुन वटवाल सूर्य ओझाआचडिया। 1

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.